Menu

Onze diensten

Vraag onze
Facilitaire Scan
direct aan!

Ja, ik wil een Facilitaire Scan laten uitvoeren

Wat is de som van 5 en 3?

FirstService, uw partner in
integrale facilitaire dienstverlening.

FirstService levert een totaalpakket facilitaire diensten, integraal gemanaged en volledig op maat geleverd. Bij diensten en middelen onderscheiden we hard- en soft services.

Hard services betreffen het gebouw, de installaties en het onderhoud (MJOP). FirstService coördineert deze services op maat.

Het integraal organiseren van uw facilitaire dienstverlening biedt grote voordelen op het gebied van kwaliteit, kosten en veiligheid.

De soft services betreffen de gebruiker gebonden diensten:
 • Schoonmaakdienstverlening
 • Catering
 • Receptiewerkzaamheden
 • Beveiligingswerkzaamheden
 • Bedrijfshulpverlening
 • Koffievoorzieningen
 • Interne beplanting
 • Kunstvoorziening

Kwaliteit

 • FirstService gelooft in een langdurige samenwerking. Door onze medewerkers de ruimte en mogelijkheden te bieden om zich te ontplooien en te ontwikkelen ontstaat een duurzame relatie. Onze medewerkers maken deel uit van het volledige team en profileren zich als gastheer/gastdame. Door de integrale benadering ontstaat bij onze medewerkers een integraal verantwoordelijkheidsgevoel, in plaats van een verantwoordelijkheid voor hun eigen specifieke taak. FirstService bewaakt wel de noodzakelijke balans tussen waar nodig generalisten en specialisten.
 • Vanwege de interessante inhoud van de werkzaamheden is het verloop onder onze medewerkers extreem laag. Hierdoor zij wij in staat om te bouwen aan een langdurige samenwerking met een hoge mate van continuïteit.
 • Onze medewerkers zijn allround opgeleid en dus flexibel. In geval van calamiteiten of last-minute aanvragen, zijn wij in staat om snel en adequaat te handelen.
 • Eén facilitair partner voor al uw dagelijkse beslommeringen, alleen het bepalen van de gewenste prijs/kwaliteitsverhouding is uw taak. Eén facilitair meldpunt maakt dat uw eigen organisatie zich optimaal en efficiënt kan richten op de corebusiness.
 • Alle facilitaire kosten en geleverde kwaliteit worden in een Facility Management Informatie Systeem (FMIS) vastgelegd en periodiek aan u gepresenteerd. De kwaliteit wordt zo geborgd en u kunt te allen tijde het serviceniveau aanpassen aan uw actuele behoefte.

Kosten

 • Het integraal organiseren van de facilitaire werkzaamheden biedt mogelijkheden om kosten te laten afnemen, zonder dat de kwaliteit hieronder te lijden heeft. Omdat onze medewerkers inzetbaar zijn op verschillende facilitaire disciplines, zijn wij in staat om in geval van vakantie of ziekte vervanging te regelen vanuit onze eigen team. Hierdoor is geen kostbare externe inhuur nodig.
 • Door het slim combineren van taken, zijn wij in staat om efficiënter te werken.
 • Onze medewerker worden breed opgeleid en ingezet. Hierdoor zijn wij in staat om een groot aantal werkzaamheden zelfstandig uit te voeren die dikwijls worden belegd bij externe specialisten. Hierbij moet u denken aan het onderhouden en bijvullen van koffiemachines, het verzorgen van beplanting of het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden u net heel goed in zijn.

Veiligheid

 • Als gevolg van de volledig integrale en allround benadering wordt het aantal externe (schijn) specialisten dat zich in uw gebouw begeeft tot een minimum beperkt. Wij verzorgen het volledige beheer op het gebied van bedrijfshulpverlening, RI&E, toegangscontrolesystemen, aanwezigheidsregistraties en meer.

Socials

Nieuws? Wij houden u op de hoogte
van de laatste nieuwstjes via onze socials.